Wij behouden ons alle rechten voor
Algemeen Het onderstaande is van toepassing op de webpagina(s) in deze site. Door de webpagina(s) te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Privacy verklaring U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt . Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen Uitsluiting van aansprakelijkheid Alle informatie op deze webpagina(s) is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Mucha Mind aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Beschikbaarheid De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten Het auteursrecht op deze website berust bij Mucha Mind of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Mucha Mind. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Mucha Mind. Disclaimer 1.In deze disclaimer wordt verstaan onder: de eigenaar: de eigenaar van de website; gebruik(en): alle denkbare handelingen; u: de gebruiker (bezoeker) van de website; de content: alle in de website aanwezige inhoud; 2.Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. 3.De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. 4.De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. 5.Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten 6.Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. Deelname aan al onze cursussen is op eigen risico. Voor 95% van alle mensen is hypnose, visualisatie en/of affirmatie nuttig of tenminste niet schadelijk. Hypnose is een prachtige techniek maar GEEN tovermiddel om alle problemen in een keer op te lossen. Meditatie kan goed ondersteunend werken en helpen processen in je leven te bespoedigen. Het is een techniek, niet de eindoplossing. Wij stellen ons in geen geval aansprakelijk voor onrealistische verwachtingen van deelnemers aan onze cursussen. Meditatie is GEEN alternatief voor een medische of psychiatrische behandeling en wij raden onze cursussen niet aan voor mensen met ernstige psychische stoornissen. In de regel raden we mensen die problemen ervaren met schizofrenie en mensen met persoonlijkheidsstoornissen af te zien van meditatie. Deze mensen raden wij aan eerst een arts of psychiater te raadpelen en alleen onder uiterst deskundige toezicht te mediteren. Mucha Mind is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen en andere activiteiten. Door inschrijving en betaling van het cursusgeld verklaren deelnemers van Mucha Mind workshops en/of Mucha Mama cursussen zich akkoord met de voornoemde inschrijvingsvoorwaarden.
disclaimer
“Terugkijkend op de cursus en de bevalling kunnen wij met recht zeggen dat we een intens mooie ervaring hebben gehad waar we met veel positiviteit en warmte op terug kijken. De cursus van Mucha Mama bij Andrea heeft hier zeker een groot aandeel in gehad!”   Charlotte & Stefan
hypnobirthing zwangerschapscursus voor een positieve bevalling
mucha mama hypnobirthing utrecht
Mucha Mama is een geregistreerd merknaam van Mucha Mind. © Copyright Mucha Mind 2011 - 2018  Alle rechten voorbehouden.
mucha mama ®

hypnobirthing cursussen

Wij behouden ons alle rechten voor
Algemeen Het onderstaande is van toepassing op de webpagina(s) in deze site. Door de webpagina(s) te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Privacy verklaring U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt . Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen Uitsluiting van aansprakelijkheid Alle informatie op deze webpagina(s) is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Mucha Mind aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Beschikbaarheid De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten Het auteursrecht op deze website berust bij Mucha Mind of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Mucha Mind. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Mucha Mind. Disclaimer 1.In deze disclaimer wordt verstaan onder: de eigenaar: de eigenaar van de website; gebruik(en): alle denkbare handelingen; u: de gebruiker (bezoeker) van de website; de content: alle in de website aanwezige inhoud; 2.Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. 3.De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. 4.De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. 5.Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten 6.Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. Deelname aan al onze cursussen is op eigen risico. Voor 95% van alle mensen is hypnose, visualisatie en/of affirmatie nuttig of tenminste niet schadelijk. Hypnose is een prachtige techniek maar GEEN tovermiddel om alle problemen in een keer op te lossen. Meditatie kan goed ondersteunend werken en helpen processen in je leven te bespoedigen. Het is een techniek, niet de eindoplossing. Wij stellen ons in geen geval aansprakelijk voor onrealistische verwachtingen van deelnemers aan onze cursussen. Meditatie is GEEN alternatief voor een medische of psychiatrische behandeling en wij raden onze cursussen niet aan voor mensen met ernstige psychische stoornissen. In de regel raden we mensen die problemen ervaren met schizofrenie en mensen met persoonlijkheidsstoornissen af te zien van meditatie. Deze mensen raden wij aan eerst een arts of psychiater te raadpelen en alleen onder uiterst deskundige toezicht te mediteren. Mucha Mind is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen en andere activiteiten. Door inschrijving en betaling van het cursusgeld verklaren deelnemers van Mucha Mind workshops en/of Mucha Mama cursussen zich akkoord met de voornoemde inschrijvingsvoorwaarden.
disclaimer
“In Januari is onze zoon geboren: Een bevalling zoals ik gehoopt had; thuis, rustig, bijzonder.....”   Anne & Michiel
Mucha Mama is een geregistreerd merknaam van Mucha Mind. © Copyright Mucha Mind 2011 - 2017 Alle rechten voorbehouden .
mucha mama ®
hypnobirthing cursussen