Laatste update: 16 Maart 2021

De lock-down wordt enigszins versoepeld vanaf 16 Maart 2021.

De cursussen kunnen dus weer plaatsvinden, mits de locatie al geopend was!

Hier vindt je de nieuwe maatregelen:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/hogescholen-en-universiteiten-hoger-onderwijs

De regels voor binnenruimtes waar mensen op 1 plek zijn:

Je kan hieronder de details vinden:

Vanwege het corona-virus dienen ook wij als cursusorganisator maatregelen te treffen.
De komende cursussen na 16 Maart 2021 kunnen op locaties doorgang vinden maar uiteraard met gepaste maatregelen. Hiermee volgen we in eerste instantie de richtlijnen van de overheid en het RIVM.

Gaat mijn cursus door?

Cursussen na 16 Maart 2021 kunnen doorgang vinden op bepaalde locaties. Jullie docente kan hier meer over vertellen. Bij doorgang, dan uiteraard in aangepaste vorm en met inachtneming van de gezondheidsvoorschriften rondom corona. Deelnemers zullen voorafgaand aan de cursus een informatiemail ontvangen met daarin het protocol dat wordt gehanteerd tijdens de cursus.

Als mijn cursus niet doorgaat?

Mochten de maatregelen weer worden aangepast en is het dan niet mogelijk om cursussen te geven, dan gaan wij altijd op zoek naar oplossingen samen met jou. Dit kan betekenen dat je bijvoorbeeld de cursus Live & Online volgt, de cursusdatum verzet wordt, dat je de cursus privé volgt of dat je een terugbetaling ontvangt. We gaan altijd in gesprek met jou hierover. Wij denken in oplossingen en helpen jullie graag met de voorbereiding op een positieve bevalling.

Welke maatregelen worden er getroffen tijdens de cursussen op locatie?

Omdat het Coronavirus nog steeds actief is, zijn er bepaalde regels opgesteld voor jullie en onze veiligheid. Cursisten worden geacht deze te lezen en te respecteren.

De cursus kan op locatie gevolgd worden als cursisten alle vragen uit de vragenlijst met NEE kunnen beantwoorden. Als een vraag met JA is beantwoord, dan kan je met jouw docente samen op zoek naar een andere oplossing.

Vragenlijst

Vragenlijst m.b.t. cursussen rondom zwangerschap en geboorte.
1. Heeft u nu Corona? Ja / Nee
2. Heeft u nu huisgenoten met Corona? Ja / Nee
3. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee
a. hoesten, kuchen of niezen;
b. koorts (38⁰C of hoger);
c. kortademigheid.
4. Heeft u huisgenoten met één van deze verschijnselen? Ja / Nee
5. Bent u in thuisisolatie? Ja / Nee
6. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee
a. (neus)verkoudheid, of loopneus;
b. keelpijn;
c. onbekende hoofdpijn; d. onbekende moeheid;
e. onbekende diarree of buikklachten.

Op één van bovenstaande vragen een JA?
Als dat het geval is, kan je met ons contact opnemen om de opties door te nemen.

 

Regels voor cursisten

Regels voor cursisten:
• Kom op tijd, toegang tot de locatie vindt stapsgewijs plaats.
• Geef geen handen;
• Bij lessen met meerdere deelnemers, houd altijd minimaal 1,5 meter afstand;
• Neem zo min mogelijk spullen mee en stop jullie spullen die noodzakelijk zijn, weg
in een tas of jaszak;
• Het contact tussen de docente en andere deelnemers vindt plaats op minimaal 1,5 meter
afstand;
• De docente geeft instructies en oefeningen op minimaal 1,5 meter afstand;
• Bij het volgen van de cursus op locatie, vragen wij jullie de vragen uit de vragenlijst te beantwoorden waardoor wij weten of alles veilig kan plaatsvinden. Ook voordat jullie komen voordat de daadwerkelijke cursus plaatsvindt, vragen wij dit te melden.
• Blijf thuis indien jij of een van jullie gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen. Je wordt geacht contact
met de desbetreffende docente op te nemen om dit te bespreken.
• Mocht je het prettiger vinden, kan je natuurlijk de cursus volgen op locatie met een mondkapje op.
• Pauzes worden stapsgewijs ingepland of indien mogelijk met minimaal 1,5 meter afstand.

Vriendelijke groetjes,
De Mucha Mama docentes