Laatste update: 19 December 2021

Vanaf 19 December 2021 zijn er weer nieuwe maatregelen met betrekking tot de COVID-19 regels.

Er is een harde lockdown, gelukkig gaan de cursussen voor zwangeren wel door!

Elke docente zal contact met hun eigen groepje opnemen of dit op locatie zal zijn, eventueel met een zelftest eerst, of als alternatief online via Zoom.
Heb je binnen deze tijd een cursus geboekt, neem contact op met jouw docente.

De rijksoverheid heeft de volgende uitzonderingen gepubliceerd, deze heeft betrekking op onze cursussen.

  • Uitzondering Dienstverlening (geen sluitingstijd)

    Locaties voor cursussen en trainingentheorie- en praktijkexamens noodzakelijk voor de uitoefening van beroep en/of bedrijf.

Je kan hieronder de regels van de Rijksoverheid vinden:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/winkels-en-contactberoepen/open-en-gesloten-winkels

 

Regels voor cursisten:
• Kom op tijd, toegang tot de locatie vindt stapsgewijs plaats.
• Geef geen handen.
• Bij lessen met meerdere deelnemers, houd minimaal 1,5 meter afstand.
• Neem zo min mogelijk spullen mee en stop jullie spullen die noodzakelijk zijn, weg in een tas of jaszak.
• Het contact tussen de docente en andere deelnemers vindt plaats op 1,5 meter afstand.
• De docente geeft instructies en oefeningen op minimaal 1,5 meter afstand.
• Bij het volgen van de cursus op locatie, vragen wij jullie de vragen uit de vragenlijst te beantwoorden waardoor wij weten of alles veilig kan plaatsvinden. Ook voordat jullie komen voordat de daadwerkelijke cursus plaatsvindt, vragen wij dit te melden.
• Blijf thuis indien jij of een van jullie gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen. Je wordt geacht contact met de desbetreffende docente op te nemen om dit te bespreken.
• Mocht je het prettiger vinden, kan je natuurlijk de cursus volgen op locatie met een mondkapje op.
• Pauzes worden stapsgewijs ingepland met minimaal 1,5 meter afstand.

Vriendelijke groetjes,
De Mucha Mama docentes.

Welke maatregelen worden er getroffen tijdens de cursussen op locatie?

Omdat het Coronavirus nog steeds actief is, zijn er bepaalde regels opgesteld voor jullie en onze veiligheid. Cursisten worden geacht deze te lezen en te respecteren.

De cursus kan op locatie gevolgd worden als cursisten alle vragen uit de vragenlijst met NEE kunnen beantwoorden. Als een vraag met JA is beantwoord, dan kan je met jouw docente samen op zoek naar een andere oplossing.

Vragenlijst

Vragenlijst m.b.t. cursussen rondom zwangerschap en geboorte.
1. Heeft u nu Corona? Ja / Nee
2. Heeft u nu huisgenoten met Corona? Ja / Nee
3. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee
a. hoesten, kuchen of niezen;
b. koorts (38⁰C of hoger);
c. kortademigheid.
4. Heeft u huisgenoten met één van deze verschijnselen? Ja / Nee
5. Bent u in thuisisolatie? Ja / Nee
6. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee
a. (neus)verkoudheid, of loopneus;
b. keelpijn;
c. onbekende hoofdpijn; d. onbekende moeheid;
d. onbekende diarree of buikklachten.

Op één van bovenstaande vragen een JA?
Als dat het geval is, kan je met ons contact opnemen om de opties door te nemen.